czwartek, 20 stycznia 2011

Rejestracja łodzi motorowych


Zarówno wśród posiadaczy jachtów  żaglowych jak i motorowych ciągle jeszcze trwa dyskusja na temat legalności łowienia rybek z łodzi. Przepisy w tej materii regulują to w sposób jednoznaczny a rzecz wygląda następująco:       
  O łodziach wędkarskich jest mowa w trzech aktach prawnych:
    -  Ustawa o Żegludze Śródlądowej.
    - Ustawa o Rybactwie Śródlądowym
    -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu organizmów żyjących w wodzie.

W  ustawie o żegludze śródlądowej stoi :
...
Art. 5. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) statek - urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych do:
a) przewozu osób lub rzeczy,
b) pchania lub holowania,
c) inspekcji, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu żeglugowego lub szkolenia,
d) ratowania życia lub mienia,
e) połowu ryb,
f) wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw,
g) uprawiania sportu lub rekreacji,
h) celów mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, hotelowych lub warsztatowych, a także jako przystanie pływające, doki lub zakłady kąpielowe,

W znaczeniu pkt e – oznacza to krótko mówiąc zarobkowe łowienie ryb na śródlądziu.  Stąd wszyscy amatorzy , wędkarze, czy posiadacze łodzi dla okazjonalnego połowu rybek wymienieni są w pkt g.
Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej  określa nowe warunki rejestracji i przeglądów technicznych a w szczególności  wymiary i moc silnika jachtów które nie podlegają obowiązkowi rejestracji. Są to:
                                                   Jachty żaglowe o długości kadłuba do/równej 12 m.
                                                   Jachty motorowe o mocy silnika do/równej 15 kW.
 Na wodach śródlądowych nie istnieje obowiązek poddawania jachtów przeglądom technicznym.
Zwrócić trzeba uwagę na wyraźne określenie  max, wymiarów lodzi wędkarskiej i max. mocy silnika, oraz rozróżnienie jachtu i łodzi wędkarskiej.  Iloczyn nie przekraczający 20m kw to  łódka o wymiarach np: 8x2,5m.

Art. 29.
1. Statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu świadectwa zdolności żeglugowej stwierdzającego, że statek odpowiada wymaganiom określonym w art. 27 pkt 1-4. W świadectwie tym określa się również skład i kwalifikacje załogi niezbędne do bezpiecznej żeglugi… - i dalej, co nas interesuje:.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do statku:
1) używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji bez napędu mechanicznego lub o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 KW,
2) innego niż wymieniony w pkt 1 bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nie przekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy silników do 20 KW

Artykuł 29 pkt 4.2 mówi że łódka wędkarska nie wymaga świadectwa zdolności żeglugowej. Oznacza to że nie są określone wymagania co do kwalifikacji osób ją prowadzących. Jak nie są określone - nie mogą być wymagane.

Ale !!!  - nie oznacza to, że posiadając łódkę na rybki nie podlegającą rejestracji w rozumieniu tej Ustawy – nie musimy jej nigdzie zgłaszać !!!

Rejestrację łodzi wędkarskiej przeprowadza sie w  Starostwie właściwym dla miejsca zamieszkania. Polega to na wypełnieniu formularza i opłacie w wysokości 16 zł wniesionej w znaczkach  skarbowych. Rejestracja jest jednorazowa i nie wymaga żadnych przeglądów.
Jeżeli łódź dla której iloczyn długości i szerokości  przekracza 20 m2  lub moc silników jest większa od 20 KW  i z łodzi tej chcemy wędkować to łódź powinna być zarejestrowana wg  właściwych dla niej przepisów a rejestracja wędkarska powinna być dla niej drugą rejestracją. 

Z pływaniem po morzu jest  gorzej bo wg Kodeksu Morskiego, każda ”balia” kręcąca się w przeręblu  - jest statkiem morskim o ile przerębel znajduje się na wodach morskich.


Wszystkie inne łodzie – spełniające parametry wymienione w Ustawie, podlegają rejestracji w właściwym dla miejsca zameldowania biurze PZMWiNW.  A oto wykaz:

WOJEWÓDZKIE BIURA REJESTRACJI ŁODZI MOTOROWYCH


Dolnośląskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych PZMWiNW przy jacht klubie AZS
Wybrzeże Wyspiańskiego 40
50-370 Wrocław
Tel. +48 501 24 28 82

Kujawsko-Pomorskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Ul. Fordońska 156
85-752 Bydgoszcz
Tel. +48 (52) 344 41 45
Tel. Kom. +48 604 249 475

 Lubelskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Al. Zygmuntowskie 5/8
20-101 Lublin
Tel./Fax. +48 (81) 444 58 10
Tel. Kom. +48 601 144 253

Lubuskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Ul. Podolska 1
66-004 Racula/k. Zielonej Góry
Tel./Fax. +48 (68) 327 52 30
Tel. Kom. +48 601 572 882

Łódzkie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Ul. Rzgowska 168
95-200 Pabianice
Tel. +48 (42) 213 59 74
Tel. Kom. +48 605 592 859

 Małopolskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Ul. Strzelców 7 m.37
31-442 Kraków
Tel. +48 (12) 413 30 16
Fax. +48 (12) 421 24 64
Tel. Kom. +48 606 609 694

Mazowieckie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Wał Miedzeszyński 379
03-980 Warszawa
Tel. +48 (22) 617 44 49
LISTA OSÓB PROWADZĄCYCH REJESTRACJĘ:
BOHDAN BARDZEL, TEL. 602-188-128, Warszawa-Mokotów
ARTUR BIELAWSKI, TEL. 605-061- 041, Góra Kalwaria
BOGUSŁAW BIELAWSKI, TEL. 605-443-844, Warszawa-Bemowo
WALDEMAR BYTNER, TEL. 503-071-979, Warszawa-Ursynów
ADAM KĘDZIERSKI, TEL. 603-590-663, Serock
JANUSZ ŁOZIŃSKI, TEL. 603-768-130, Warszawa-Gocław
JANUARY ONYSZCZUK, TEL. 608-447-131, Ostrołęka
ANDRZEJ PRĄDZYŃSKI, TEL. 602-394-960, Warszawa-Ochota
JERZY ŻOŁNIERZAK, TEL. 606-650-110, Warszawa-Bemowo
  
Wielkopolskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
(obowiązuje  Mazowieckie Biuro Rejestracji jachtów Motorowych)

Opolskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Ul. Mjr. Hubala 12c m. 301
45-267 Opole
Tel./Fax. +48 (77) 455 44 90
Tel. Kom. +48 502 173 194

Podkarpackie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Ul. Bardowskiego 2
35-005 Rzeszów
Tel. +48 (17) 862 43 35
Tel. Kom. +48 691 110 160

Podlaskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok
Tel. +48 (85) 732 79 83
Tel. Kom. +48 604 278 593

Pomorskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Al. Zwycięstwa 51
80-213 Gdańsk
Tel. +48 (58) 344 03 92
Tel. Kom. +48 607 085 277

Śląskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Ul. Okólna 18
42-200 Częstochowa
Tel. +48 (34) 361 48 34
Tel. Kom. +48 691 021 921

Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Ul. Gen. Grota-Roweckiego 14
25-225 Kielce
Tel. +48 (41) 362 92 62
Fax. +48 (41) 344 92 18
Tel. Kom. +48 692 292 018

Warmińsko Mazurskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Ul. Żeglarska 7
10-160 Olsztyn
Tel. +48 (89) 527 64 25
Tel. Kom. +48 667 127 367

 Zachodniopomorskie Biuro Rejestracji Jachtów Motorowych
Ul. Heyki nad Kanałem Zielonym
70-631 Szczecin
Tel. +48 (91) 462 36 24

DOKUMENTY  DO REJESTRACJI ŁODZI.
(pełny wykaz z uwzględnieniem czynności przerejestrowania)

Wniosek o wpis do rejestru.
Zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru.
Oświadczenie o byciu właścicielem.
Oświadczenie o nie zarejestrowaniu łodzi w innym rejestrze.
Wniosek o wykreślenie z rejestru.
Rozliczenie z wykonanych rejestracji.
Rozliczenie certyfikatów pomiędzy inspektorem, a WBR .
Rozliczenie certyfikatów pomiędzy WBR, a PZMWiNW.
Opinia techniczna
Ocena techniczna

Najczęstszym  problemem spotykanym w trakcie rejestracji łodzi – jest brak opłaty 2% od umów kupna sprzedaży silników. Pamiętajcie!!! – jeżeli kupujecie silniki bez rachunków czy faktur VAT – obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od umowy ciąży na Was i musicie tego dopełnić w terminie 7 dni od daty transakcji wskazanej na umowie.

Warto pamiętać, że dla rejestracji łodzi - szczególnie tych modernizowanych lub budowanych nawet w oparciu o skorupę - trzeba dostarczyć dokumentację budowy ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów nabycia silnika czy skorupy lub łodzi. Dla oceny technicznej przydatne są a raczej wymagane - certyfikaty bezpieczeństwa lub jakości materiałów konstrukcyjnych (takie coś sprzedawca np; sklejek wodoodpornych, mat, tkanin i innych) muszą posiadać i podstęmplować na dowodzie zakupu. Można też wziąć ksero certyfikatu.  Na wszelki wypadek sprawdzić należy numery silnika lub łodzi na okoliczność zastrzeżeń kradzieży. Można o to poprosić rzeczoznawcę w PZMWiNW.

Powodzenia !!!!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz